“Fish eye” is a type of lens having specific construction and giving characteristic photos in final result.

“Rybie oko” to rodzaj obiektywu posiadający specyficzną konstrukcję i pozwalający na uzyskanie charakterystycznie wyglądających zdjęć.

Similar effect can be made artificially, using a special retouching function in some cameras.

Podobny efekt może być otrzymany sztucznie, przy użyciu specjalnej funkcji retuszującej w niektórych aparatach.

Comparison. Porównanie.