Light painting, light drawing is a technique of photography wherein photos are taken using long exposure time to save a specific shapes or compositions made with light.

Usually the process of photographing keeps on more than 5 second of exposure time and usus some light source (flashlight).

Light painting, light drawing (malowanie światłem, rysowanie światłem) to technika w fotografii, w której zdjęcia robione są z wykorzystaniem długiego czasu naświetlania w celu uchwycenia specyficznych kształtów lub kompozycji wykonanych światłem.

Zazwyczaj proces fotografowania wymaga czasu ekspozycji dłuższego  niż 5 sekund oraz jakiegoś źródła światła (latarka).

LIGHT PAINTING GALLERY
GALERIA LIGHT PAINTING