Photography-meaning of the word.

Fotografia-znaczenie słowa.

 

The word “photography” derives from Greek language and means drawing with the light or writing with the light.

Słowo “fotografia” pochodzi z języka greckiego i oznacza rysowanie lub pisanie za pomocą światła.