A signify english word “aperture”.

A oznacza angielskie słowo określające przysłonę.

 

A is the name of a mode, in many cameras, wherein the settings of aperture has got a priority.

A to, w wielu aparatach, nazwa trybu, w którym ustawienia przysłony mają charakter priorytetowy.