Tag: aparat

Camera obscura

Camera obscura is a prototype of the present cameras. The thing is dark inside and  having small hole via a light gets through. Camera obscura to prototyp współczesnych aparatów fotograficznych. Przedmiot jest ciemny wewnątrz i posiada niewielki otwór, przez który przedostaje się strumień... Read More »

A

A signify english word “aperture”. A oznacza angielskie słowo określające przysłonę.   A is the name of a mode, in many cameras, wherein the settings of aperture has got a priority. A to, w wielu aparatach, nazwa trybu, w którym ustawienia przysłony mają charakter... Read More »