Camera obscura is a prototype of the present cameras. The thing is dark inside and  having small hole via a light gets through.

Camera obscura to prototyp współczesnych aparatów fotograficznych. Przedmiot jest ciemny wewnątrz i posiada niewielki otwór, przez który przedostaje się strumień światła.