Prime lens is a type of lens, wherein the focal length is static.

Obiektyw stałoogniskowy to rodzaj obiektywu, w którym ogniskowa jest stała.