The word “bokeh” derives from Japanese language and means blury part at the photo, located outside the sphere of clearness.

Słowo “bokeh” pochodzi z języka japońskiego i oznacza rozmycie, przestrzeń na zdjęciu znajdującą się poza obszarem ostrości.

Depth of focus depends on the focal ratio. Greater number of  f/ signalize that that less light comes to the camera and the clearness is higher, objects in foreground and background are sharp. When the number is getting smaller objects in the background can be blury.

Głębia ostrości zależy od stopnia otwarcia przysłony. Wyższe wartości  f/ sprawiają iż mniej światła dociera do aparatu , zapewniają większą ostrość, obiekty na pierwszym planie oraz w tle są wyraźne, natomiast gdy liczba ta maleje tło może być nieco rozmyte.

One may conclude that bokeh can be made using low number of f/.

Można wywnioskować że bokeh uzyskiwane jest przy użyciu niskich wartości f/.