Macrophotography (macro photography, macrography, photomacrography) is a type of photography wherein the objects (usually small, for example plants, insects etc.) are saved in their natural or larger size.

Makrofotografia to rodzaj fotografii w którym fotografowane obiekty (zazwyczaj małe, np. rośliny, owady itp.)  są utrwalone na zdjęciach w swoim naturalnym rozmiarze lub powiększone.

Macro photo taken with reflex camera. Zdjęcie makro wykonane lustrzanką.

Macro photo taken with compact. Zdjęcie makro wykonane kompaktem.