Digital photography is a technique of taking photos using a digital camera, saving a picture on electronic matrix inside.

Fotografia cyfrowa to technika fotografowania przy użyciu aparatu cyfrowego, zachowującego obraz na elektronicznej matrycy, znajdującej się wewnątrz.

Advantages:

 • Lower cost in comparison with traditional photography.
 • Quicker access to the photos.
 • Ease of storage.
 • Possibility of immediate retouche.

Zalety:

 • Niższe koszty w porównaniu z fotografią tradycyjną.
 • Szybszy dostęp do zdjęć.
 • Łatwość przechowywania.
 • Możliwość natychmiastowego retuszu.

Disadvantages:

 • Often enough digital cameras gets less pixels comparing with classic cameras.
 • The quality of colours can be sometimes worst comparing with traditional photography (bright parts).

Wady:

 • Niejednokrotnie aparaty cyfrowe nie pozwalają na osiągnięcie tylu pikseli na zdjęciu co klasyczne.
 • Jakość kolorów może być czasem gorsza niż w przypadku fotografii tradycyjnej (jasne miejsca).