Traditional photography is a techinque of taking photos using a classic camera, saving a picture on photosensitive materials inside (photographic film).

Fotografia tradycyjna to technika fotografowania przy użyciu klasycznego aparatu fotograficznego, zachowującego obraz na materiale światłoczułym umieszczonym wewnątrz (błona fotograficzna, klisza).

Advaantages:

  • Traditional photography often enoigh gives a possibility to get more pixels at the photo.
  • Plenitude of tones at the picture.
  • Grain can be treat like an artistic effect.

Zalety:

  • Fotografia tradycyjna niejednokrotnie  daje możliwość uzyskania większej liczby pikseli na zdjęciu.
  • Większa rozpiętość tonalna.
  • Ziarno może być traktowane jako efekt artystyczny .

Disadvantages:

  • It is usuallt more expenssive than the digital photography.
  • Photographing process is longer comparing wth the digital photography.

Wady:

  • Zazwyczaj koszty są wyższe niż w przypadku fotografii cyfrowej.
  • Proces fotografowania i oczekiwania na gotowy rezultat jest dłuższy w porównaniu z fotografią cyfrową.