Cyanotype is a technique in traditional photography using photosensitive compounds and giving in final result specific, cyan colour.

At first it was employed for making copies and projections of some objects (for example plants). With the passing of tume cyanotype became more popular in professional photography as an alternative technology.

Cyjanotypia jest techniką fotograficzną wykorzystującą światłoczułe związki chemiczne, powodujące charakterystyczne, niebieskawe zabarwienie.

Początkowo służyła głównie jako metoda otrzymywania odbitek, odwzorowań rysunków lub pewnych obiektów (np. roślin). Z biegiem czasu zaczęto ją stosować w profesjonalnej fotografii.

Nowadays such an effect can be made artificial in digital cameras.

W dzisiejszych czasach taki efekt możliwy jest do uzyskania sztucznie, w aparatach cyfrowych.